Loading

Nestandardne kašike - “Raonik“

Nestandardne kašike - “Raonik“

“Raonik“ je koncipiran i namenjen za cišćenje snega. Mehanizam prihvata (kačenja) raonika je prilagođen određenom tipu mašine. Oblik i dimenzije raonika mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagođene vrsti odnosno nameni. Kao materijal raonika koristi se visoko kvalitetni čelik S355N.

Naziv Karakteristike
Raonik za sneg

Težina: 500kg
Šifrina: L=300mm