Loading

Nestandardne kašike - “Raonik“

Nestandardne kašike - “Raonik“

“Raonik“ je koncipiran i namenjen za cišćenje snega. Mehanizam prihvata (kačenja) raonika je prilagođen određenom tipu mašine. Oblik i dimenzije raonika mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagođene vrsti odnosno nameni. Kao materijal raonika koristi se visoko kvalitetni čelik S355N.

Naziv Karakteristike Materijal
Raonik za sneg

Težina: 500kg
Šifrina: L = 300mm

Leđa raonika D=6mm (S355)
Ojačanja D=10mm (S355)
Cev 100x100x5mm (S355)
Nosač osovine D=20mm (S355)
Kačenje D=15mm (S355)
Držači klipova D=12mm (S355)
Guma