Loading

Kašike za bagere

WKG

Kašike za bagere

Proizvodnja kašika za bagere i ostale radne mašine, svih tipova i oblika po zahtevu kupaca. Izrada prihvata za kačenje za sve marke radnih mašina po datom uzorku. Mogućnost izbora materijala za izradu kašika od uobičajenih toplovaljanih čeličnih limova do materijala sa pojačanom zateznom čvrstoćom (hardox limovi).

Kašike za bagere različite, prema vrsti i nameni: iskopne kašike, trapezne kašike, profilne kašike, nestandardne kašike ...

Kašike za bagere
Iskopne kašike

Iskopne kašike

Iskopne kašike, kao što i sam naziv kaže su koncipirane i namenjene za iskopavanje svih vrsta tla kao što su zemlja, pesak, glina, kamen i sl. Oblik i dimenzije kašika mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagođene vrsti i nameni iskopavanja. 

Detaljnije
Profilne kašike

Profilne kašike

Profilne kašike, su koncipirane i namenjene za čišćenje kanala, održavanje i obnovu nagiba kanala, odvodnih kanala, kanala pored puteva i tome sl. Dostupna je u različitim veličinama, profilima i geometrijama izrade.

Detaljnije
Trapezne kašike

Trapezne kašike

Trapezne kašike, su predviđene za iskopavanje rovova i izgradnju kanala. Specifičan oblik i stranice koje su nagnute pod određenim uglom, omogućavaju da se idealno oblikuju obale kanala, malih rečnih korita, rovova i sl.

Detaljnije
Nestandardne kašike - “Krokodil“ kašika

Nestandardne kašike - “Krokodil“ kašika

Nestandardne kašike - “Krokodil“ kašika koncipirana je i namenjena za utovar svih vrsta tla, kao što su zemlja, pesak, glina, kamen i sl.

Detaljnije
Nestandardne kašike - “Riperi“

Nestandardne kašike - “Riperi“

“Riperi“ su koncipirani i namenjeni za iskop panjeva, korenja, žila, sl. 

Detaljnije
Nestandardne kašike - “Raonik“

Nestandardne kašike - “Raonik“

“Raonik“ je koncipiran i namenjen za cišćenje snega. Mehanizam prihvata (kačenja) raonika je prilagođen određenom tipu mašine.

Detaljnije
Mehaničke brze spojke

Mehaničke brze spojke

Brza spojka namenjena je za uslove gde je potrebna česta promena kašika. Brzom montažom i demontažom kašika postiže se efikasnije iskorišćenje vremena u toku rada.
Detaljnije