Loading

O nama

WKG
O nama
WKG

O nama

WKG doo Kragujevac je Srpsko preduzeće, osnovano krajem 2015. godine kao kompanija koja se bavi uslugama iz oblasti metalo-prerađivačke industrije. Osnovna ideja prilikom pokretanja proizvodnog pogona u Kragujevcu je bila iskoristiti znanje i iskustvo naših stručnjaka stečeno dugogodišnjim radom u Italiji u oblasti izrade poluproizvoda i gotovih proizvoda kroz usluge zavarivanja.

Primarni cilj bio je osposobiti mlade stručne kadrove, radnih profila presera, bravara, zavarivača i operatera na savremenim CNC i robotskim mašinama, za uspešno obavljanje radnih zadataka. Za samo nekoliko meseci od pokteranja proizvodnje WKG postaje kompanija spremna da odgovori na razne zahteve klijenata. Kompanija svoje proizvode najviše usmereva na Italijansko tržište. Konstantnim ulaganjem u nabavku opreme i obuku kadrova, kompanija se visoko pozicionirala na lokalnom nivou u oblasti obrade limova sečenjem i savijanjem, a posebno u delu usluga zavarivanja na robotskim stanicama. Poštovanje zakona i propisa Republike Srbije, kao i poslovnih partnera, od samog početka su bili princip po kome je WKG hteo da se razvija. Takav stav se kao jedini ispravan, pokazao veoma uspešnim, pa se naša firma u veoma kratkom roku postaje poželjan klijent velikim proizvođačima i trgovcima repromaterijala i sirovina liderima svog posla u Evropi. U svom početku WKG je svoje poslovanje vezivao za saradnju sa matičnom grupacijom iz Italije, da bi od sredine 2017. godine, direktnim uspostavljanjem kontakata, svoje usluge ponudio renomiranim kompanijama iz Italije. Kvalitet izrade i sposobnost produkcije u velikim serijama brzo su utemeljile naše preduzeće kao pouzdanog partnera proizvođačima grejnih tela na čvrsta i kombinovana goriva, građevinske i radne mehanizacije, procesne opreme i sličnih proizvoda. Sposobnost radne snage da u najkraće vreme odgovori najrazličitijim zahtevima klijenata, i otvorenost tržišta prema zemljama EU, učinili su WKG izuzetno konkurentnim proizvođačem na tržištu Italije, pogođenim nedostatkom stručnih kadrova. Gotovo celokupna proizvodnja je bazirana na izradi proizvoda po dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji klijenata, uz strogo poštovanje zahtevanih standarda. Svoju proizvodnju organizujemo u proizvodnim halama na lokaciji Kormanski put 3, u Kragujevcu. WKG trenutno zapošljava preko 100 radnika, pretežno mladih. Kratkoročni ciljevi firme su objedinjavanje proizvodnog procesa na jednoj lokaciji uz izgradnju automatske linije za industrijsko farbanje, dok je dugoročni cilj izgradnja sopstvenih proizvodnih kapaciteta, širenje proizvodnje uz osvajanje novih tehnologija. Modernizacija opreme i postrojenja kao preduslov za razvoj i napredak preduzeća su proces u koji se neprestano ulaže. Ciljevi u budućnosti su širenje spektra poslovanja na kompletne usluge iz svog domena, kroz izradu gotovog proizvoda spremnog za distribuciju na tržištu Evropske unije.

POLITIKA KVALITETA

Naša politika IMS-a kvaliteta je sastavni i nedeljivi deo poslovne organizacije WKG d.o.o. Politika IMSa se bazira na primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čiji je osnovni element kontinuirano unapređenje svojih usluga, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca. Politika IMS-a je u skladu sa razvojnim planovima WKG d.o.o. zahtevima i očekivanjima sadašnjih i novih kupaca i ostalih zainteresovanih strana, kao i sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Ciljevi za realizaciju ove politike IMS-a su:

 • Uspostavljanje i poboljšavanje Integrisanog sistema menadžmenta – IMS (ISO 9001 – QMS) zasnovano na zahtevima kupaca i odgovornostima zaposlenih u WKG d.o.o.,
 • Poboljšanje zadovoljstva kupaca/klijenata i zainteresovanih strana,
 • Ostvarivanje zadatih nivoa kvaliteta u svim fazama prerade i obrade metala kroz konkurentnost i zadovoljenje zahteva kupaca,
 • Uspostavljanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa svim kooperantima WKG d.o.o.,
 • Očuvanje radne okoline i životne sredine. Primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poslovanje društva, je stalni zadatak nas i naših zaposlenih,
 • Visok nivo kvaliteta usluga, poštovanje rokova i konkurentski odnos cene i kvaliteta usluga,
 • Stalna primena preventivnih mera i unapređenje, sa primenom mera bezbednosti na radu, u svim fazama realizacije usluga,
 • Povećanje profita i ugleda preduzeća,
 • Stručni i timski rad čime se teži očuvanju poverenja klijenata i osećaj partnerstva kod isporučioca,
 • Stručno usavršavanje zaposlenih i razvijanje svesti o značaju domaćinskog odnosa prema resursima, poverljivim informacijama, rizicima poslovanja, životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu je uvek u skladu sa utvrđenim ciljevima i ostvaruje se kroz intenzivnu komunikaciju između rukovodstva i zaposlenih i stalne procese obuke i usavršavanje,
 • Sprovođenje stalne aktivnosti na prevenciji mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu, kao i na njihovom permanentnom smanjenju.

Rukovodstvo WKG postavilo je merljive ciljeve IMS-a, uključijući i one koji su potrebni za ispunjenje zahteva za usluge koje se vrše. Stalnim nadzorom, preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, praćenjem zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, ocenama nadzornih tela, kao i redovnim internim proverama prati se ostvarenje ove Politike IMS-a.

WKG

Sertifikati