Loading

Nestandardne kašike - “Riperi“

Nestandardne kašike - “Riperi“

“Riperi“ su koncipirani i namenjeni za iskop panjeva, korenja, žila, sl. Mehanizan prihvata (kačenja) ripera je prilagođen određenom tipu mašine. Oblik i dimenzije ripera mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagodjene vrsti odnosno nameni. Kao mateijal ripera koristi se visoko kvalitetni čelik S355N i Hardox.

Naziv Karakteristike
Riper Težina (kg): 160kg
Širina: L=1000mm